IMG_0683.JPG
Mededelingen Maart
26

Koos Vermeulen 1940-2018 in memoriam

Nieuws afbeelding

KOOS VERMEULEN 1940-2018

Op 22 februari jongstleden is ons oud lid en bestuurslid Koos Vermeulen op 77-jarige leeftijd plotseling  overleden.

Koos was van 1980 tot en met 1984 secretaris van de club en van 1984 tot 1988 voorzitter en daarna speler in het toendertijd opgerichte veteranen team. 

In zijn bestuursperiode groeide de club naar een grote hoogte van zo’n 140 leden.

Met  zijn aimabele, humorvolle,  betrokken en gedreven  wijze van besturen heeft hij daar een leidende rol in gespeeld. Hij was vaak op het veld aanwezig en wist bij voorkomende conflicten met  begrip maar ook met een fraaie mengeling van tact en gezag de juiste toon voor de oplossing te vinden.

In die tijd stuurde hij een tienkoppig bestuur aan met als maandelijks hoogtepunt de gezamenlijke knip- en plaksessies voor het clubblad ‘de Slapstick’. 

Zijn eigen spel niveau vatte hijzelf wel eens  samen met  ‘ik doe maar wat’ maar het sociale aspect was voor hem minstens zo belangrijk . Van de huidige veteranen zullen een aantal hem zich zeker herinneren.                                 

Na zijn afscheid als speler en na zijn pensioen richtte hij, geheel in de geest van zijn maatschappelijke betrokkenheid, zich op diverse projecten.

Leden, oud leden en reünisten die hem gekend hebben zullen zijn aanwezigheid zeker missen tijdens het 50-jarig jubileum van de club!

Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden,

Namens de

Harlinger Mixed Hockey Club

Shop hier je HMHC kleding

Twitter

Hoofdsponsor         

  

Vandaag jarig

Lieke de Boer
Iris De Lange-leistra
Layla Sibma