IMG_0683.JPG
Nieuws September
1

Belangrijk nieuws + aangepast trainingsschema

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

De zomervakantie is alweer bijna ten einde en het nieuwe hockeyseizoen staat voor de deur. We hopen dat iedereen mooie zomerweken gehad heeft en weer zin heeft om het veld op te gaan! Door de Tall Ship Races en de late vakanties start de voorbereiding van het seizoen voor de meeste leden deze week pas echt, maar achter de schermen is uiteraard alweer het nodige gebeurd.

Als nieuw bestuur hebben wij er in ieder geval veel zin in om er een mooi seizoen van te maken. Binnenkort horen jullie meer van ons, met alle ins en outs voor het nieuwe seizoen. We wilden echter niet wachten met twee belangrijke berichten, die we graag vóór de start van het seizoen met iedereen delen. Daarnaast vinden jullie bij deze mail een bericht vanuit de TC, o.a. over het gewijzigde trainingsschema en praktische zaken voor ouders en coaches.

Niet één maar twee nieuwe hoofdtrainers!

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen hebben we prachtig nieuws over de invulling van de rol van hoofdtrainer binnen onze club. Zoals iedereen weet heeft Maarten Salverda afscheid genomen tijdens het jubileumweekend vlak voor de zomervakantie.

De afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met twee jonge, ambitieuze trainers. Niet van elders, maar uit onze eigen vereniging. We zijn er dan ook bijzonder trots op en blij mee dat we Joyce Heida en Onno Jan Onnes kunnen benoemen als de nieuwe hoofdtrainers. Zij verdelen hun taken onderling, in goede afstemming met de TC, zodat we niet een maar twee hoofdtrainers hebben. Joyce en Onno Jan hebben sinds hun jeugd bij HMHC gehockeyd, kennen onze club door en door en hebben aangegeven veel zin te hebben om samen aan de slag te gaan.

Met hun benoeming kunnen we er voor zorgen dat alle teams training krijgen van een hoofdtrainer, geassisteerd door een jonge trainer zoals ook nu al het geval is. Daarnaast gaan Joyce en Onno Jan zich, samen met de TC, bezig houden met de ontwikkeling van het technisch beleid van onze club en het organiseren van avonden voor coaches, trainers en scheidsrechters. Ook gaan ze nieuwe leden (en ouders) welkom heten en aan de slag met de werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld via clinics op scholen. We kunnen nu een door velen gekoesterde wens eindelijk gaan invullen: beiden zullen ook bij ieder team zo nu en dan op zaterdag langs de lijn staan om de link te leggen tussen wedstrijden en trainingen.

Kortom, met de aanstelling van Joyce en Onno Jan maken we als HMHC een prachtige stap en zetten we een aantal belangrijke pijlers neer onder de ontwikkeling van onze club, voortbouwend op de lijn van de afgelopen jaren. We wensen Joyce en Onno Jan veel plezier en succes en kijken uit naar een plezierige samenwerking!

Vacatures!

Een vereniging bestaat voor en door haar leden. En dat kan alleen maar als we met elkaar de activiteiten oppakken die bij het runnen van een hockeyvereniging horen: coaches, trainers, bardiensten, rijden bij wedstrijden, website uptodate houden, schoonmaken, onderhouden van het complex, materialen beheren, wedstrijden fluiten, activiteiten organiseren, sponsoren werven, sponsor zijn, gewoon supporter zijn bij je zoon of dochter, organiseren en beheren van de bar, PR en communicatie, etc. Zonder actieve vrijwilligers kan er gewoonweg niet gehockeyd worden! Veel leden en ouders van leden zijn al actief, waar we als club erg blij mee zijn. Toch zien we dat het lastig is om allerlei functies weer in te vullen voor het nieuwe seizoen.

Als nieuw bestuur hebben we de handschoen nu opgepakt, maar we hebben nog een aantal zeer urgente vacatures die we graag nogmaals onder de aandacht brengen. Voor de zomervakantie hebben we al een mail gestuurd, maar nog geen reacties ontvangen: we zoeken per direct een wedstrijdsecretaris en iemand voor de ledenadministratie.

Heb je interesse in deze vacatures? Of wil je je op andere wijze inzetten voor onze club? Neem even contact op met Henk Jan Hettema, secretaris, via 06 – 201 378 27. Je reactie wordt bijzonder op prijs gesteld!

Een plezierig en sportief seizoen 2018-2019 gewenst!

Het bestuur

Frank Burkels, Angela Bouma, Henk Jan Hettema en Peter Steevensz

 

Nieuwsbrief vanuit de TC

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer veel zin hebben in het nieuwe hockeyseizoen.

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over aankomend seizoen om ervoor te zorgen dat we er weer een leuk en sportief seizoen van kunnen maken en om jullie mee te nemen in bepaalde keuzes die we hebben gemaakt.

Aangepast trainingsschema (!!!!)

Het trainingsschema wat jullie afgelopen week hebben ontvangen, was onder voorbehoud. Bijgaand treffen jullie het definitieve trainingsschema.

Jongste jeugd
Tot aan de herfstvakantie hebben alle jongste jeugdteams op woensdag en vrijdag andere trainers. Dit heeft twee redenen. Ten eerste hebben we momenteel niet veel jongste jeugdteams, maar we willen wel graag onze jongste jeugdtrainers behouden voor het geval de jongste jeugd weer gaat groeien. De tweede reden is dat we op deze manier alle jongste jeugdtrainers kunnen opleiden en beoordelen.

Trainers
Op 6 september aanstaande vindt de trainersavond plaats om 20.00 uur. Op deze avond ontvangen de trainers alle informatie die ze nodig hebben om goede trainingen te organiseren en wordt er een start gemaakt met het opleiden van de trainers.

Coaches
Een week later, op 13 september, worden alle coaches om 20.00 uur verwacht. We hebben gemerkt dat vele coaches het niet zo nauw nemen met een coachavond. Toch vinden we het belangrijk dat alle coaches hierbij aanwezig zijn, omdat we ook wat "nieuwe” zaken willen bespreken. Graag roepen we de coaches van vorig jaar op om de inspeelballen, maskers en andere materialen in te leveren bij Dick Tilstra, zodat we deze weer opnieuw kunnen verdelen onder de nieuwe teams (dit kan onder andere op woensdagavond 5 september van 19.00 – 20.00 uur).

Keepers
Op woensdagavond 5 september vindt er van 19.00 - 20.00 uur een pasmoment voor keepers plaats. Hierbij wordt hen gevraagd om alle keepersmaterialen (+ maskers) mee te nemen, zodat we kunnen kijken of alle keepers voorzien zijn van goede/veilige materialen. De tijden van de keeperstrainingen zijn meegenomen in bijgevoegd trainingsschema. Van een keeper verwachten we dat ze aangekleed op de training verschijnen en 1 keer per week meetrainen met hun eigen team wegens binding met het team en de scoringstechnieken van het team.

Scheidsrechterscursus

Aan het begin van aankomend seizoen zal er een scheidsrechterscursus komen. Deze is verplicht voor alle B-teams en hoger. Coaches, ouders, verzorgers en vrienden kunnen zich hier ook voor aanmelden. Dit is een mooie kans om het spel beter te leren begrijpen. En hoe meer scheidsrechters we uiteindelijk hebben, hoe minder druk er op de bestaande scheidsrechters valt.

Data en tijden volgen zo spoedig mogelijk.

Zelf inplannen

Om het al onze vrijwilligers gemakkelijk te maken, willen we jullie graag herinneren aan de mogelijkheden binnen LISA om jezelf in te delen voor de bardiensten en voor het fluiten. Op deze manier kun je makkelijk voorkomen dat je wordt ingedeeld op dagen en tijden dat het niet uitkomt.

We hopen er met z’n allen weer een mooi seizoen van te maken! Veel hockeyplezier!

Groeten de Technische Commissie

Joop Boomsma, Dick Tilstra, Daniël Schaaf, Ingrid de Vries, Steffen Jorritsma, Onno Jan Onnes en Joyce Heida

 

Bijlage

Shop hier je HMHC kleding

Twitter

Hoofdsponsor