sticks.jpg

Scheidsrechters


Scheidsrechtersprotocol

Ieder lid van zestien jaar of ouder dient in het bezit te zijn van een clubscheidsrechterskaart (bonds- en clubbesluit). Ook jongere leden (vijftien jaar) kunnen, in overleg, een opleiding tot scheidsrechter volgen, evenals ouders/verzorgers.

Ieder clublid in bezit van een scheidsrechterskaart kan door de scheidsrechterscommissie worden opgesteld om wedstrijden te fluiten, zowel op het veld als in de zaal. Ook ouders/verzorgers kunnen, in overleg, worden opgesteld.

Ruilen is toegestaan, ook indien men deze dienst wil ruilen voor bijvoorbeeld een bardienst (uiteraard met iemand die of als spelbegeleider kan optreden in de lagere elftallen of iemand met een kaart daar waar dat verplicht is).

De consequentie daarvan is dat de scheidsrechters individueel verantwoordelijk zijn voor de wedstrijd en de scheidsrechterscommissie geen afzegadres is. Uiteraard staat de commissie open voor overleg ( clubbesluit waarbij de aanwijzing van de wedstrijden door de scheidsrechters-commissie zal gebeuren met inachtneming van de ervaring en de zwaarte van de wedstrijden).

Er zal vanaf de E-tjes een doorlopend programma worden opgezet dat afgesloten wordt in de B-jeugd met het verplichte scheidsrechtersexamen. (bondsaanbeveling zodat er langzaam een soort gewenning optreedt aan het fenomeen fluiten )

De scheidsrechterscommissie dient de beginnende scheidsrechters te begeleiden. Onder andere door na de wedstrijd deze nog even door te nemen en eventuele kritiek, die niet altijd te vermijden is, afgeschermd van het publiek te bespreken.

Tot de taak van de scheidsrechter hoort niet alleen het fluiten van de wedstrijd, maar ook te letten op de volgende aspecten:

- gedrag spelers en begeleidingsteam
- gedrag ouders
- gedrag publiek, 
voornamelijk daar waar het verbaal geweld langs de lijn betreft (bondsaanbeveling)

De komende jaren dienen er binnen de vereniging zowel twee clubbond-scheidsrechters te worden opgeleid en een door de bond opgeleide scheidsrechtersdocent. 

Voor vragen kun je contact op nemen met [email protected]

Spelregels 3 tallen

Spelregels 6 tallen

Spelregels 8 tallen

Spelregels 11 tallen

Spelregels zaal


 
Hockeygear Link

Twitter

Hoofdsponsor