sticks.jpg

Contributie


CONTRIBUTIEREGELING SEIZOEN 2023-2024.

De peildatum voor de KNHB-leeftijdscat. bij de junioren is 1 oktober. 


Lidmaatschap/abonnement

Contributie 

 

 

 

 

 Funkey

€     0,00

 

 Jeugd - F

€ 140,00

 

 Jeugd - E,D,C

€ 220,00

 

 Jeugd - B,A

€ 231,00

 

 Senioren - Heren, Dames, Veteranen

€ 209,00


 Trainingsleden

€   82,50

 

 Studentenleden

180,00

 

 Trimhockey

€ 148,5

 

 

 


 


De jaarcontributie is verschuldigd voor aanmelding tot 31 december. Voor aanmelding na 1 januari wordt de helft van de  contributie in rekening gebracht. Aanmelding na 1 april bedraagt 50,00 euro.
Bij Funkey Hockey is wel sprake van een lidmaatschap, maar wordt geen contributie in rekening gebracht.
Voor F jeugd en Funkey wordt jaarlijks in overleg bepaald of er zaalhockey gespeeld wordt. De kosten daarvan worden in rekening gebracht als contributie zaal.
De afdracht aan de KNHB wordt jaarlijks vastgesteld door de KNHB en kan worden geïndexeerd.

Onze vereniging hanteert familiekorting. Bij 4 of meer leden van één gezin ontvangt U een korting van 20 % op de te betalen contributie.

BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling vindt aan het begin van het seizoen plaats middels automatische incasso via ClubCollect.
Afwijkende incasso is in overleg met de penningmeester altijd mogelijk.
De contributie voor zaalhockey wordt aan het begin van het zaalseizoen geïncasseerd.
Bankrekeningnummer NL12RABO032.55.44.158 tnv Harlinger MHC

De leden die op 1 november nog steeds niet betaald hebben zonder een regeling te hebben getroffen met de penningmeester, krijgen nogmaals een herinnering, verhoogd met een boete van € 15,00. Bovendien zijn deze leden vanaf dat moment niet meer speelgerechtigd totdat de volledige contributie inclusief boete betaald is.

NIET IN STAAT OM TE BETALEN
Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen, graag binnen drie weken na ontvangst van de eerste rekening contact opnemen met de penningmeester . Deze zal dan met u overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden. Via de Gemeente Harlingen bestaan mogelijkheden om hiervoor een bijdrage voor kinderen te ontvangen. Contact penningmeester via: [email protected] 

SPEELVERBOD
Leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen en geen speciale regeling met de penningmeester hebben getroffen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie en de coach van het desbetreffende team worden meegedeeld.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Tussentijdse opzeggingen of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap kan via het opzegformulier op onze website onder menu CLUB dat u vindt in LISA na te zijn ingelogd. U mag ook een email sturen naar  [email protected] vóór 1 mei van het lopende jaar.

Opzeggen kan uitsluitend op deze manier.  Mededelingen aan trainers en coaches zijn niet voldoende, omdat hierdoor misverstanden kunnen ontstaan en bij de voorbereiding voor het komend seizoen onnodige fouten worden gemaakt. Indien je zeker weet, dat je het komend seizoen niet gaat spelen zeg dan uiterlijk voor 1 mei op. Is het door bijvoorbeeld examens nog onzeker of je het volgende seizoen nog bij ons speelt, dan kan je onder voorbehoud opzeggen.

 
Hockeygear Link

Twitter

Hoofdsponsor