sticks.jpg

TuchtProtocol t.a.v. een grove overtreding, verbaal/ fysiek, in/om het veld

Zodra een lid van de Harlinger Mixed Hockey Club (HMHC) een grove overtreding, verbaal/fysiek begaat in/om het veld van de club, zal het volgende protocol gevolgd worden:

 

  • Indien de overtreding in het veld plaatsvindt, zal melding worden gemaakt op het wedstrijdformulier. 

  • Indien de overtreding om het veld plaatsvindt, zal de overtreder ter plaatse worden aangesproken en van het bestuur per mail de melding van de overtreding ontvangen.

 

 

 

 

  1. Door het bestuur wordt een tuchtcommissie samengesteld waarin zitting hebben: 1 afgevaardigde namens het bestuur, 1 afgevaardigde namens de Technische Commissie en 1 niet- commissielid. Deze tuchtcommissie heeft per incident een andere samenstelling.
  2. Na hoor en wederhoor toegepast te hebben, wordt door de tuchtcommissie een eventuele sanctie bepaald.
  3. De overtreder ontvangt middels een aangetekend schrijven, waarin de overtreding en de eventueel opgelegde sanctie in verwoord staan.
  4. Indien de overtreder hiertegen in beroep wilt gaan, dan dient hij/zij zich te wenden tot de tuchtcommissie van de Koninklijke Hockey Bond Nederland en het bestuur van HMHC hierover in te lichten. 

 

 
Hockeygear Link

Twitter

Hoofdsponsor